Menu Close

Etiqueta: producion

CSIMS01 | Produción

Produción de audiovisuais e espectáculos Apréndese a … Trabállase en … Ocupacións Titulación Currículo Apréndese a … Planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos,…

Réxime A Distancia

CSIMS01 | Produción de Audiovisuais e Espectáculos O ciclo se imparte completo a distancia a través da plataforma FP A Distancia. Horario semanal de módulos…

Réxime Modular

O réxime Modular permite ás persoas adultas completar o ciclo formativo nun período de tres anos en horario de tarde-noite. No curso 2020/2021 a oferta…

Empregamos cookies exclusivamente con fins estatísticos internos que nos permitan mellorar o servizo que prestamos a través desta web. View more
Accept