Menú Cerrar

Orientación

Xefatura de departamento  | Alfonso Villaresorientacion.cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Requisitos de acceso
Criterios de preferencia

ACCESO á UNIVERSIDADE dende a FP

Procedemento
Notas de corte. Criterios.

ACREDITACIÓN de COMPETENCIAS

Prazos e procedemento
Normativa

PROBAS LIBRES

Título de Técnico Superior Módulos e matrícula. Prazos.

VALIDACIÓN de MÓDULOS

Prazos, e procedemento
Requisitos. Normativa.

ATENCIÓN á DIVERSIDADE

Quenda de discapacidade
Alumnado NEAE. Becas

F.P. DUAL 2º CURSO

Figura do dinamizador
Prazos e procedemento
Requisitos para solicitar

bolsa de emprego

Demanda de profesionais
Ofertas de emprego