Menu Close

Réxime A Distancia

CSIMS01 | Produción de Audiovisuais e Espectáculos

O ciclo se imparte completo a distancia a través da plataforma FP A Distancia.

Horario semanal de módulos curso 20/21LunsMartesMérc.XovesVenres
Medios Técnicos Audiovisuaisx  x 
Planificación de Proxectos Audiovisuais  xx 
Planificación de Proxectos de Espectáculos e Eventos xx  
Recursos Expresivos Audiovisuais e Escénicosxx   
Formación e Orientación Laboral  x  
Xestión de Proxectos de Cine, Vídeo e Multimediaxx   
Xestión de Proxectos de Televisión e Radio x  x
Xestión de Proxectos de Espectáculos e Eventos   x 
Administración e Promoción de Audiovisuais e Espectáculosx    
Empresa e Iniciativa Emprendedora x   
Empregamos cookies exclusivamente con fins estatísticos internos que nos permitan mellorar o servizo que prestamos a través desta web. View more
Accept