Menu Close

Réxime Modular

Oferta modular presencial curso 2021-2022

O réxime Modular permite ás persoas adultas completar o ciclo formativo nun período de tres anos en horario de tarde-noite.

MP1085 Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D107 h
MP1086 Deseño, dibuxo e modelaxe para animación.267 h
MP0907 Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais.140 h
MP1095 Empresa e iniciativa emprendedora.53 h
MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.213 h
MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.105 h
MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.175 h
MP0924 Empresa e iniciativa emprendedora.53 h
MP1097 Instalacións de son213 h
MP1099 Control de son en directo.140 h
MP1101 Axustes de sistemas de sonorización.87 h
MP1107 Empresa e iniciativa emprendedora.53 h

Por establecer

MP1161 Luminotecnia213 h
MP1162 Control da iluminación.133 h
MP1160 Proxectos de iluminación.105 h
MP1170 Empresa e iniciativa emprendedora.53 h
MP0908  Planificación da rexiduría de espectáculos e eventos.160 h
MP0910  Medios técnicos audiovisuais e escénicos.187 h
MP0909  Procesos de rexiduría de espectáculos e eventos.140 h
MP0913  Empresa e iniciativa emprendedora.53 h
PORTAL FP    #FPGALICIA