Menu Close

Réxime Modular

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD
Oferta modular presencial curso 2022-2023

O réxime Modular permite ás persoas adultas completar o ciclo formativo nun período de tres anos en horario de tarde-noite.

ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
MP0902 Planificación da realización en cine e vídeo.160 h
MP0906 Planificación da montaxe e postproducción de audiovisuais186 h
MP0903 Procesos de realización en cine e vídeo157 h
MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos. 187 h
MP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.     187 h
MP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio.     140 h
MP1096 Planificación de proxectos de son 107 h
MP1098 Son para audiovisuais. 267 h
MP1102 Postproducción de son. 175 h

Por establecer

MP1164 Toma fotográfica187 h
MP1163 Proxectos fotográficos .122 h
MP1165 Tratamento fotográfico dixital .140 h
MP1166 Procesos finais fotográficos.70 h
MP1087 Animación de elementos 2D e 3D.292 h
MP1088 Cor, iluminación e acabados 2D e 3D227 h