Menú Cerrar

Réxime Modular

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD
Oferta modular presencial curso 2023-2024

O réxime Modular permite ás persoas adultas completar o ciclo formativo nun período de tres anos en horario de tarde-noite.

ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
MP0912 Formación e orientación laboral107 h
MP0904 Planificación da realización en televisión160 h
MP0905 Procesos de realización en televisión140 h
MP0907 Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais140 h
MP0923 Formación e orientación laboral 107 h
MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais     266h
MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia     157 h
MP1104 Comunicación e expresión sonora133 h
MP1103 Electroacústica133 h
MP1106 Formación e orientación laboral105 h
MP1100 Gravación en estudio175 h

Por establecer

 MP1169 Formación e orientación laboral107 h
MP1167 Gravación e edición de reportaxes audiovisuais140 h
MP1158 Planificación de cámara en audiovisuais 70 h
MP1159 Toma de imaxe audiovisual 70 h
MP1091 Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo123 h
MP1094 Formación e orientación laboral107 h
MP1089 Proxectos de xogos e contornos interactivos87 h
MP1091 Realización de proxectos multimedia interactivos187 h