Menú Cerrar

Xornadas de presentación

O alumnado presentarse na entrada principal do centro e agardará a seren chamado polos/as seus titores/as.
O uso de mascarilla é obrigatorio.

Día 15 de setembro, mércores
  • Ás 8:30 horasAlumnado de 1º de ordinario ciclos de Produción, Realización, Iluminación, Son e Animación grupo A*.
  • Ás 18:30  horas – Alumnado de modular presencial, distancia e 1º de Animación ordinario grupo B*.
DÍA 16 DE SETEMBRO, XOVES
  • Ás 8:30 horas – Alumnado de 2º de ordinario ciclos de Produción, Realización, Iluminación, Son e Animación
Día 17 de setembro, venres
  • Horario normal en todas as modalidades. Ordinario e modular comezan en réxime semipresencial.

_____________________________

* Animacións Grupo A – Asistencia pola mañá: dende Sampayo Piñeiro a Gago Blas, ambos incluídos.
   Animacións Grupo B – Asistencia pola tarde: dende Gonzalez Ochoa ata Rey Allo, ambos incluídos.
   Letra de corte: S

Relacionado...