Menu Close

Etiqueta: iluminacion

CSIMS05 | Iluminación

Iluminación, captación e tratamento de imaxe Apréndese a … Trabállase en … Ocupacións Titulación Currículo Apréndese a … Realizar proxectos fotográficos completos, captar, rexistrar e…

Réxime Modular

O réxime Modular permite ás persoas adultas completar o ciclo formativo nun período de tres anos en horario de tarde-noite. No curso 2020/2021 a oferta…