Menú Cerrar

CSIMS04 | Son | réxime ordinario

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD
CSIMS04 - Son para audiovisuais e espectáculos
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP1098 . Son para audiovisuais 
– UF1: son en producións videográficas e cinematográficas
– UF 2: son en programas de radio e televisión
267
MP1097 . Instalacións de son 
– UF 1: caracterización dos medios técnicos en instalacións de son
– UF 2: montaxe, conexión e posta en funcionamento da instalación de son
213
MP1104 . Comunicación e expresión sonora133
MP1103 . Electroacústica 133
MP1096 . Planificación de proxectos de son107
MP1106 . Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP1100 . Gravación en estudio175
MP1102 . Posprodución de son175
MP1099 . Control de son en directo140
MP1101 . Axustes de sistemas de sonorización87
MP1107 . Empresa e iniciativa emprendedora53
  
MP1108 . Formación en centros de traballo384
MP1105 . Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos26