Menu Close

CSIMS02 | Realización

REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS
 HORAS
Medios técnicos audiovisuais e escénicos 292
Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais
UF1: planificación da montaxe de audiovisuais
UF2: planificación da posprodución de audiovisuais
186
Planificación da realización en televisión160
Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos160
Planificación da realización en cine e vídeo160
Formación e orientación laboral
UF1: prevención de riscos laborais.
UF2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
 107
 HORAS
Procesos de realización en cine e vídeo157
Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais
– UF 1: realización da montaxe de audiovisuais
– UF 2: realización da posprodución de audiovisuais
140
Procesos de realización en televisión140
Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos140
Empresa e iniciativa emprendedora 53
  
Formación en centros de traballo384
Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos26
Empregamos cookies exclusivamente con fins estatísticos internos que nos permitan mellorar o servizo que prestamos a través desta web. View more
Accept