Menú Cerrar

Plan COVID

Plan de adaptación á situación COVID_19

O obxectivo do presente plan é establecer as medidas preventivas para evitar a aparición de novos abrochos e eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria. Para conseguilo, adoptaranse medidas que permitan unha labor de vixilancia e monitoraxe continuas, tanto para a detección precoz de novos casos e dos seus contactos, como para o seguimento deles.

palncovid