Menú Cerrar

Plan de evacuación

O CIFP Imaxe e Son conta cun Plan de Autoprotección en cumprimeto co R.D. 393/2007 e D. 171/2010 para centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia.

Embaixo atópanse  fichas de interes por grupos de persoas no caso de seren precisa a evacuación do centro educativo.

Alumnado

Profesorado

Prof. de garda

Equipo directivo

Conserxería

PAS