Menú Cerrar

Internacional. Persoal do centro

INTERNACIONAL> alumnado | persoal

Mobilidades destinadas ao persoal docente e de administración e servizos.

CIFP Imaxe e Son xestiona mobilidades  a través de subvencións Erasmus+

CIFP Imaxe e son convocará 2 prazas de mobilidade de profesorado durante o curso 23-24

Proxecto:  2023-1-ES01-KA131-HED-000138258

PRAZOS DE SOLICITUDE
Pendente de convocatoria

CONVOCATORIA

 SOLICITUDE

  RESOLUCIÓN

  MEMORIA

O consorcio CARTES, composto por universidades e centros de FP superior do estado español,  oferta proxectos de mobilidade.

O consorcio CARTES destina 2 mobilidades a algún dos países: Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania.

Está pendente de concreción centros de destino e Programa/Actividades da mobilidade.

Proxecto : KA171-HED-261D1D79

PRAZOS DE SOLICITUDE
Pendente de convocatoria

CONVOCATORIA

 SOLICITUDE

  RESOLUCIÓN

  MEMORIA

O consorcio da Consellería oferta proxectos de mobilidade para o alumnado e o profesorado de ciclos formativos de grao superior.

Proxecto: 2023-1-ES01-KA131-HED-000064182

CONVOCATORIA

 SOLICITUDE

  RESOLUCIÓN

  MEMORIA