Menú Cerrar

Acceso á universidade dende a FP

ORIENTACIÓN > acceso a ciclos | acceso á universidade | acreditación | probas libres | validación | atención á diversidade | DUAL | bolsa emprego
 
SOLICITUDE DE ADMISIÓN (PREINSCRICIÓN) EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS EXISTENTES NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA CURSO 2024

PREINSCRICIÓN ACCESO Á UNIVERSIDADE

SOLICITUDE ORDINARIA. Do 19 de xuño ao 01de xullo 2024 ás 14 h.
Consulta o tríptico

Onde?

CALENDARIO ABAU

PREINSCIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA
Publicación listaxe provisional.

MATRÍCULA
Matrícula ABAU

NOTA IMPORTANTE: Os días festivos non hai soporte para resolver os problemas que poidan xurdir.

Suxírese que se faga a matrícula no primeiro día do prazo para poder resolver calquera incidente que poida xurdir. Durante o período de matrícula, o alumnado que non se matricule, deberá confirmar o interese en seguir nas listaxes da CiUG (de non confirmalo, entenderase que xa non ten interese nas titulacións solicitadas e decaerá nos seus dereitos).

PROCESO DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA. PREGUNTAS FRECUENTES

1) Cantas titulacións podo solicitar?

 • Podes solicitar un máximo de cinco titulacións diferentes e un máximo de dez solicitudes se algunhas son repetidas. Non é obrigatorio solicitar o máximo de titulacións, é dicir, unha persoa pode solicitar unha única titulación do sistema universitario de Galicia.

2) É importante a orde en que solicito as titulacións?

 • Si. A orde ten a máxima importancia, porque a admisión faise de acordo coa orde solicitada e non se pode cambiar unha vez iniciado o proceso.

3) Que debo facer se me convocan nunha titulación e todas as que solicitei con maior preferencia aparecen como pechadas?

 • Neste caso tes que matricularte. As titulacións que solicitaches con menor preferencia xa aparecen liberadas e, se non te matriculas, a túa praza será ocupada pola seguinte persoa na listaxe de agarda e quedas fóra do sistema.

4) Que debo facer se me convocan nunha titulación pero eu marquei outra(s) con maior preferencia e aínda non está(n) pechada(s)?

 • Nese caso debes volver a confirmar que segues interesado en permanecer nas listaxes da CiUG.
 • Se cambiaches de idea e desexas matricularte na que estás convocada/o podes facelo pero acabas o proceso. Xa non podes cambiar de matrícula.
 • As que marcaches con maior preferencia e que están pechadas, neste momento do proceso de admisión é como se non as solicitases.
 • Se estás convocado para matricularte nunha titulación e todas as que solicitaches con maior preferencia están pechadas tes que matricularte, de non facelo perdes todos os teus dereitos de matrícula.
 • Despois de cada chamamento, se non te matriculas, debes volver a confirmar que segues interesado en permanecer nas listaxes da CiUG.

5) Ata cando podo estar en listaxe de agarda dunha titulación?

 • Se despois de cada chamamento volves confirmar que segues interesado/a en seguir nas listaxes da CIUG, podes agardar sen matricularte noutra ata que a titulación apareza como pechada.

6) O estudantado de ciclos formativos de grao superior accede á universidade coa súa cualificación de admisión en igualdade de condicións ca o estudantado de bacharelato ou hai unha porcentaxe de prazas exclusiva para FP?

 • Acceden en igualdade de condicións. Non hai unha porcentaxe específica para FP.

7) Son un/unha estudante de ciclos formativos de grao superior e o meu ciclo non está relacionado cun determinado grao universitario. Podo acceder a el?

 • Si. A vía de acceso desde un ciclo formativo de grao superior permite acceder a calquera grao universitario, considerando como primeiro criterio de admisión a cualificación final do ciclo mais a suma das cualificacións ponderadas da fase voluntaria.

+info: