Menu Close

Acceso á universidade dende a FP

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (PREINSCRICIÓN) EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS EXISTENTES NASUNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA CURSO 2021/22

PREINSCRICIÓN

SOLICITUDE ORDINARIA. Do 22 ao 30 de xuño ás 14 h.

MODIFICACIÓN DAS SOLICITUDES. Do 24 ao 26 de xullo ás 14 h. Só para aqueles estudantes que están na lista de espera e non foron convocados a matrícula en ningunha das titulacións solicitadas despois dos 4 primeiros chamamentos.

Onde?
https://www.edu.xunta.es/nerta

MATRÍCULA CONVOCATORIA ORDINARIA

1º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 8 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 9 A 12 DE XULLO

2º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 14 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 15 A 16 DE XULLO

3º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 20 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 21 A 22 DE XULLO

4º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 23 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 24 A 27 DE XULLO

5º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 29 XULLO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 30 DE XULLO A 2 DE AGOSTO.

6º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 3 AGOSTO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 4 A 5 DE AGOSTO

7º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 6 AGOSTO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 7 A 10 DE AGOSTO

8º PRAZO.
PUBLICACIÓN DA LISTAXE. 11 AGOSTO.
PERIODO DE MATRÍCULA: DO 12 A 13 DE AGOSTO

NOTA IMPORTANTE: Os días festivos non hai soporte para resolver os problemas que poidan xurdir.

Suxírese que se faga a matrícula no primeiro día do prazo para poder resolver calquera incidente que poida xurdir. Durante o período de matrícula, o alumnado que non se matricule, deberá confirmar o interese en seguir nas listaxes da CiUG (de non confirmalo, entenderase que xa non ten interese nas titulacións solicitadas e decaerá nos seus dereitos).

PROCESO DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA. PREGUNTAS FRECUENTES

1) Cantas titulacións podo solicitar?

Podes solicitar un máximo de cinco titulacións diferentes e un máximo de dez solicitudes se algunhas son repetidas. Non é obrigatorio solicitar o máximo de titulacións, é dicir, unha persoa pode solicitar unha única titulación do sistema universitario de Galicia.

2) É importante a orde en que solicito as titulacións?

Si. A orde ten a máxima importancia, porque a admisión faise de acordo coa orde solicitada e non se pode cambiar unha vez iniciado o proceso.

3) Que debo facer se me convocan nunha titulación e todas as que solicitei con maior preferencia aparecen como pechadas?

Neste caso tes que matricularte. As titulacións que solicitaches con menor preferencia xa aparecen liberadas e, se non te matriculas, a túa praza será ocupada pola seguinte persoa na listaxe de agarda e quedas fóra do sistema.

4) Que debo facer se me convocan nunha titulación pero eu marquei outra(s) con maior preferencia e aínda non está(n) pechada(s)?

Nese caso debes volver a confirmar que segues interesado en permanecer nas listaxes da CiUG.

Se cambiaches de idea e desexas matricularte na que estás convocada/o podes facelo pero acabas o proceso. Xa non podes cambiar de matrícula.

As que marcaches con maior preferencia e que están pechadas, neste momento do proceso de admisión é como se non as solicitases.

Se estás convocado para matricularte nunha titulación e todas as que solicitaches con maior preferencia están pechadas tes que matricularte, de non facelo perdes todos os teus dereitos de matrícula.

Despois de cada chamamento, se non te matriculas, debes volver a confirmar que segues interesado en permanecer nas listaxes da CiUG.

5) Ata cando podo estar en listaxe de agarda dunha titulación?

Se despois de cada chamamento volves confirmar que segues interesado/a en seguir nas listaxes da CIUG, podes agardar sen matricularte noutra ata que a titulación apareza como pechada.

6) O estudantado de ciclos formativos de grao superior accede á universidade coa súa cualificación de admisión en igualdade de condicións ca o estudantado de bacharelato ou hai unha porcentaxe de prazas exclusiva para FP?

Acceden en igualdade de condicións. Non hai unha porcentaxe específica para FP.

7) Son un/unha estudante de ciclos formativos de grao superior e o meu ciclo non está relacionado cun determinado grao universitario. Podo acceder a el?

Si. A vía de acceso desde un ciclo formativo de grao superior permite acceder a calquera grao universitario, considerando como primeiro criterio de admisión a cualificación final do ciclo mais a suma das cualificacións ponderadas da fase voluntaria.

+info:

https://ciug.gal/gal
https://ciug.gal/gal/faq-acceso