Menú Cerrar

Bolsa de emprego

ORIENTACIÓN > acceso a ciclos | acceso á universidade | acreditación | probas libres | validación | atención á diversidade | DUAL | bolsa emprego
 

ofertas de emprego

05/07 /2024  Listas de Iluminadores

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. fai convocatoria para ampliación de listaxes na categoría de Iluminador/a

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

05/07 /2024  Axudante de Realización

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca unha proba para un contrato en prácticas na categoría de Axudante de Realización

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

01/07 /2024  Operador/a operador/a montador/a de vídeo

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca unha proba para un contrato en prácticas na categoría de Operador /Montador de Vídeo

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

15 /05 /2024  Operador/a montador/a de vídeo

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca unha proba para un contrato en prácticas na categoría de Axudante de Realización.

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

14 /05 /2024  Operador/a de Posprodución

Convocatoria para un contrato en prácticas na categoría de Operador/a de Posprodución

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

15 /01 /2024  Operador/a montador/a de vídeo

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca unha proba para un contrato en prácticas na categoría de Operador/a montador/a de vídeo.

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

15 /01 /2024  Técnico/a de Control

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca unha proba para  a ampliación da listaxe de contratación na categoría de Técnico/a de Control.

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

25 /09 /2023 Auxiliar de programas de radio

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. ven de convocar unha proba para un contrato en prácticas na categoría laboral de Auxiliar de programas de radio.

Podes consultar os requisitos e condicións neste ENLACE

06 /09 /2023 Meritorios de rodaxe para A Coruña, días 13, 14 e 15.

 Trátase dunha gravación cun dron de grande dimensión que precisa acotación das zonas de despegue e aterraxe e tamén manter a zona segura paa os viandantes por razóns de seguridade. Ortórgase un diploma acreditador  da colaboración e un pequeno pago. 

As persoas interesadas poden se pór en contacto con Cátia Ferreira da Silva, Responsable de Imagen y Jefa de Producción Audiovisual no seguinte  cferreira@artisplendore.com

Requisito: ser alumno ou ex alumno do CIFP Imaxe e Son

01 /09 /2023 Convocatoria da CRTVG para un Técnico de Son en prácticas

14 /06 /2023 Oferta pública de emprego de máis de 1600 prazas para titulados de FP

Prazo para presentar solicitudes: ata o 28/06/2023
Teléfono de información: 060
Podedes atopar a información nas seguintes ligazóns:

15 /05 /2023 Postos:  operadores de cámara e realizadores con un mínimo conocimiento del Software VMIX.

Mediacebstream.com busca cubrir 6 postos na súa empresa, con posibilidades de incorporar a persoas tanto en prácticas como con contrato laboral. Sita en Cambre, especialízase en eventos  deportivos, culturais e constitucionais.

Enviar CV a mediacebstream@gmail.com

13 /04 /2023 Posto:  Contrato en prácticas na categoría de Reporteiro/a gráfico/a

Para titulados no Ciclo superior de Iluminación, captación e tratamento de imaxe.

Enlace á  CONVOCATORIA

08 /03 /2023 Posto: 1 Persoa monitora para o certificado de profesionalidade de Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos (IMSV0209)

Requisitos:

Titulación: 
– Titulo de licenciatura, enxeñería, arquitectura ou titulo de grao correspondente ou outros títulos equivalentes.
– Diplomatura, enxeñería, arquitectura ou títulos de grao correspondente ou outros títulos equivalentes.
– Técnico superior da familia profesional de Imaxe e son.
-Certificado de profesionalidade de nivel 3 da área de Produción audiovisual da familia profesional de Imaxe e son.
Experiencia laboral mínima de 12 meses no eido das unidades de competencia da cualificación profesional de referencia
Posuír competencia docente (CAP, Master formación profesorado, Certificado de profesionalidade de formador ocupacional, Certificado de profesionalidade de docencia da formación profesional para o emprego)
Carnet de conducir B

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 As solicitudes poderán directamente a través do rexistro do Concello de Ribadeo, ou a través da sede electrónica da entidade: www.ribadeo.gal. Se a documentación se presentase a través do rexistro doutra administración deberá comunicarse este extremo ao Concello por fax, correo electrónico ou por escrito aos efectos de poder coñecer tal presentación.
O prazo de presentación de solicitudes esténdese ata as 14 horas do día 22 de marzo de 2023
Duración do contrato: 3 meses e medio
Xornada completa
 
As bases están publicadas na Sede Electrónica do Concello de Ribadeo: https://ribadeo.sedelectronica.gal/board
 

01/03 /2023 Posto: Operador/a-produtor/a de son na CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA SA.

Enlace á  CONVOCATORIA

12/01 /2023 Posto: Técnico de Marketing e desenvolvimento de contidos audiovisuais nunha empresa de fomación en Ourense

“Somos una empresa de formación especializada en Aula virtual y Teleformación.

Puesto: Técnico de Marketing y desarrollo contenidos audiovisuales
Titulación: Comunicación Audiovisual, Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos o similar.
Formación complementaria: 

 • Familia Adobe. Photoshop, Premiere y after effects nivel avanzado

Jornada: Completa. Contrato inicial de 12 meses
Sede: Ourense, Avd. Edificio CEI, Parque Tecnolóxico De, 32900, Ourense.
Descripción del puesto:

 1. Desarrollo de contenidos y vídeos
 2. Realización de streamings y directos
 3. Gestión de marketing y comunicación de la empresa”

Interesados contactar:

Juliana Galvis Vélez
rrhh@gosanidad.com

 

02/12 /2022 OFERTA TRABALLO. Lista de contratación aberta para Técnico/a de control de son na CRTVG

 • Solicitudes: ata o 11 de decembro
 • Nº de prazas : 5
Ler máis na propia   >>>> CONVOCATORIA <<<<

22/10 /2022 OFERTA TRABALLO. Xornada completa, contrato indefinido cun periodo de proba inicial.

Lugar: Presencial Teo – Cacheiras
Período de inicio: 1 de febreiro 2023

Perfil

 • Experiencia en booking e distribución (ámbito cultural)
 • Traballo presencial en Teo-Cacheiras
 • Experiencia en produción artística (musical ou audiovisual)
 • Capacidade de traballar nunha equipa
 • Experiencia en redacción de dosieres de axudas públicas

Valoraráse positivamente

 • Manexo de programas Canva, Mailchimp, Office 365
 • Marketing dixital
 • Xestión de redes sociais
 • Coñecemento de edición audiovisual (manexo de cámara e montaxe)

Contacto

Paloma: 661 889 260

11/10/2022  Creador de contenidos audiovisuales para RRSS

Daca Social Media la conformamos un equipo de personas a las que nos apasiona lo que hacemos. Nos dedicamos al márketing digital y estamos en constante evaluación y crecimiento.
 
En estos momentos necesitamos incorporar a una persona que se desenvuelva a la perfección con vídeo y fotografía, y que sea creativa en sus ejecuciones, que se implique con el proyecto y con el equipo.
 
Si disfrutas haciendo tu trabajo, eres proactiv@, eres capaz de captar la esencia de la marca y transmitirlo en tus creaciones, no dudes en apuntarte en esta oferta.
 
Se necesita:
– realización de contenidos de vídeo y fotografía para plataformas digitales y redes sociales
– manejo de la cámara y de la luz
– manejo y conocimiento de programas de edición y contenidos
– trabajo en equipo
– proactividad e iniciativa
 
Qué ofrecemos:
– un contrato con incorporación inmediata, y posibilidad de pasar a indefinido, dependiendo de la implicación y grado de satisfacción con el trabajo realizado
– un ambiente de trabajo joven, agradable y en el que todos tenemos una parte importante que desarrollar y aportar
 
Muchísimas gracias por todo, y cualquier duda, abajo queda nuestro teléfono de contacto.
 
Daca Social Media  
móvil:  +34 611 499 154
 móvil:  +34 611 499 154
 oficinas: Manuel Murguía 9, 15011 A Coruña

22/06/2022   Convocatoria para ampliar a listaxe de contratación na categoría de ILUMINADOR/A na TVG

A CRTV fai convocatoria para ampliar en 5 persoas a lista de contratación de persoal temporal.

Na propia << CONVOCATORIA >> se poden consultar  requisitos, probas, etc…

07/06  2022   XEFATURA DE PRODUCIÓN, AXUDANTÍA DE PRODUCIÓN E AUXILIAR DE PRODUCIÓN.

A Academia Galega do Audiovisual lanza unha oferta de emprego para diferentes postos de persoal técnico adscritos ao departamento de produción para un contrato de duración inferior a seis meses.

Requisitos

* Licenciatura / Grao en Comunicación Audiovisual e/ou Ciclo Formativo Grao Superior en Produción de Imaxe e Son.

* Experiencia laboral demostrable en postos similares dentro dos departamentos de produción de producions audiovisuais e/ou artes escénicas e/ou eventos e/ou espectáculos.

 
Recepción de candidaturas
* As persoas interesadas na oferta deberán enviar un curriculo á producion@academiagalegadoaudiovisual.gal
indicando o posto para o que optan.

* O prazo de recepción de candidaturas estará aberto dende o 30 de maio ata as 14:00h do venres 10 de xuño de 2022.

Consulta a oferta completa AQUÍ para coñecer:

 •  Outros elementos de valoración positiva
 • Remuneración
 • Funcións

23 de marzo 2022  “TÉCNICO DE TEATRO” NO IES ROSALIA MERA

Contextualización do traballo a desenvolver

Trátase dun certame de teatro escolar e afeccionado dependente da Deputación da Coruña e que se organiza dende fai 23 anos nas instalacións do IES Rosalía Mera (antigo Calvo Sotelo).

Os grupos participantes son centros escolares e grupos e compañías de teatro afeccionado, principalmente da provincia da Coruña, divididos en categorías de benxamín, infantil, cadete, xuvenil e senior. Este ano, participan 62 obras de teatro.

O certame desenvólvese dende o mes de abril ata mediados de xuño en horario de tarde (adxúntamos un calendario das obras e dos horarios de este ano para que  o alumnado interesado poida ver se é compatible cós seus estudos). Este calendario está elaborado en global, é dicir, inclúe o tempo de montaxe que pide cada compañía, a duración da obra e o tempo de desmontaxe, así que hai posibilidades de que sexa algo menos dependendo de que as compañías acaben antes de tempo a desmontaxe ou así (está calculado nos máximos). Quero dicir con isto, que o “técnico” do teatro, sí tería que estar nas montaxes, porque é cando os/as directores fan probas de luz, son, etc; pero non sería preciso que estivese todo o tempo de desmontaxe.

CALENDARIO OBRAS/HORARIOS

O día 11 de xuño é o día final das representacións, e o certame culmina cunha Gala de entrega de Premios no Teatro Colón o día 17 de xuño (entre as 20’00 e as 23’00 horas aproximadamente) onde a persoa estaría tamén cos propios técnicos do Colón colaborando con algunhas funcións.

Sempre, haberá unha persoa do equipo do IES ROSALIA MERA coa persoa que veña de “técnico do teatro”.

Funcións a desenvolver

As funcións que terá son básicamente as de manexo de mesa de luces e mesa de son, e algún apoio ás nosas funcións (mover trust se é preciso, traballo de bambalinas cando non é preciso estar na mesa..). Hai obras que on moi sinxelas e prácticamente non precisan de moitos cambios nas luces; hai outras obras que sí xogan máis coas luces, e hai outras compañías que xa traen os seus propios técnicos, pero igualmente, o noso/a técnico está presente para acender todo e indicar o manexo aos directores das compañías cando así o precisen.

Precisase entón unha persoa con coñecementos sobre mesas de luz e son para cubrir estes horarios e as funcións que se indicaron dende abril ata o 17 de xuño.

NÓN É PRECISO TER TITULACIÓN ESPECÍFICA pero sí que fose unha persoa con coñecementos básicos e resolta, con iniciativa.

 PRAZO DE RECEPCIÓN DE CV – 04 DE ABRIL (PRAZO REMATADO)

DATOS DE CONTACTO A ONDE ENVIAR CURRÍCULO:
residencia.rosaliamera@dacoruna.gal
Teléfonos: 981 080 408 ou 650783527 (preguntar por Rosalía)

Rosalía Alonso
Coordinadora Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña.
Residencia IES Rosalía Mera
981 080 408 / 650 783 527

11 de febreiro 2022 Monitor/a para obradoiro de emprego para certificado de profesionalidade “Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos”

Reaberto o prazo de presentación de solicitudes ata as 14 horas do día 23 de febreiro
 
REQUISITOS:
 
-Titulación:
* Título de licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou título de graduado correspondente ou outros títulos equivalentes.
*Título de diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a, ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes.
 
*Técnico/a superior da familia profesional de imaxe e son
-Experiencia mínima de 12 meses na ocupación (Integrador/a multimedia audiovisual, desenvolvedor/a de produtos audiovisuais multimedia, grafista dixital, editor/a de contidos audiovisuais interactivos e non interactivos, desenvolvedor/a de aplicacións multimedia, axudante de realización en multimedia, técnico/a en sistemas multimedia e técnicxs en audiovisuais ou similares)
-Posuír competencia docente (CAP, Master formación profesorado, Certificado de profesionalidade de formador ocupacional, Certificado de profesionalidade de docencia da formación profesional para o emprego)
 

-Carnet de conducir B

As solicitudes poderán presentarse a través do rexistro do concello ou a través da sede electrónica da entidade: www.ribadeo.gal.  Se a documentación se presentase a través do rexistro doutra administración deberá comunicarse  ao Concello por fax (982130975) correo electrónico (secretaria@ribadeo.org) ou por escrito aos efectos de poder coñecer tal presentación.

As bases están colgadas na Sede Electrónica do Concello de Ribadeo: https://ribadeo.sedelectronica.gal/board
Consultar ANUNCIO , expediente 4433/2021 na seccion de emprego

09 de decembro 2021.   “Artista 2D / Ilustrador con cargo ao proxecto do videoxogo “Misión Azul”

O Centro de Investigación Mariña (CIM-UVigo) en colaboración co centro Atlanttic, no contexto do proxecto “Misión Azul – La investigación marina y el cambio climático”, financiado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación, convoca un proceso selectivo para a contratación dunha persoa Artista 2D/Ilustrador/a coas seguintes características:

REQUISITOS:

Ter cumpridos os dezaoito anos e non alcanzar a idade establecida, con carácter xeral, para a xubilación.
Ter capacidade funcional para o desempeño das tarefas do perfil solicitado.
Non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas.
Grao en Belas Artes, Título Superior de Deseño (con habilidades de ilustración) ou Técnico Superior en Ilustración
Outras titulacións: máis de 2 anos de experiencia laboral en ilustración demostrable de produtos interactivos

DESCRIPCIÓN:

Colaborar coa Dirección de Arte para a realización de assets necesarios para o xogo.
Participar na creación de conceptos de personaxes, escenarios e ítems.
Participar na creación e ilustración do arte promocional do xogo.
Traballar xunto con todo o equipo para a consecución exitosa do proxecto.
 

Descrición do contrato, valoración, contacto e prazo de recepción de solicitudes neste ENLACE

03 de decembro 2021.    “Técnico multimedia Sede central en A Coruña

A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia busca un /ha Técnico/a Audiovisual para incorporarse ao seu equipo en A Coruña.

REQUISITOS:

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior – Comunicación, Imagen y Sonido
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente: No Requerido

DESCRIPCIÓN:

Desarrollo de contenidos gráficos y material multimedia en los diferentes entornos y soportes para la entidad.
Elaborar el diseño gráfico de material de difusión (folletos, publicaciones, boletines…).
Redacción de contenidos
Realizar fotografías, edición y archivo.
Realizar video, edición, montaje y postproducción de video (doblajes y grabación de sonido y subtitulados).

Máis información neste ENLACE

18 de outubro 2021. Monitor/a para obradoiro de emprego para certificado de profesionalidade “Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos”

REQUISITOS:
 
-Titulación:
* Título de licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou título de graduado correspondente ou outros títulos equivalentes.
*Título de diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a, ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes.
 
*Técnico/a superior da familia profesional de imaxe e son
-Experiencia mínima de 12 meses na ocupación (Integrador/a multimedia audiovisual, desenvolvedor/a de produtos audiovisuais multimedia, grafista dixital, editor/a de contidos audiovisuais interactivos e non interactivos, desenvolvedor/a de aplicacións multimedia, axudante de realización en multimedia, técnico/a en sistemas multimedia e técnicxs en audiovisuais ou similares)

-Posuír competencia docente (CAP, Master formación profesorado, Certificado de profesionalidade de formador ocupacional, Certificado de profesionalidade de docencia da formación profesional para o emprego)
 
-Carnet de conducir B

Duración do contrato:12 meses a xornada completa
 
As solicitudes poderán presentarse a través do rexistro do concello ou a través da sede electrónica da entidade: www.ribadeo.gal.  Se a documentación se presentase a través do rexistro doutra administración deberá comunicarse  ao Concello por fax (982130975) correo electrónico (secretaria@ribadeo.org) ou por escrito aos efectos de poder coñecer tal presentación.

O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14 horas do día 28 de outubro

As bases están colgadas na Sede Electrónica do Concello de Ribadeo: https://ribadeo.sedelectronica.gal/board

 

28 de xuño 2021. Nova convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de auxiliar de programas na CRTVG
25 de xuño 2021. Convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de técnico/a de control de radio na Corporación Radio e Televisión de Galicia

09 de xuño 2021. Grupo EULEN selecciona un/a Técnico/a de Iluminación y Sonido  para trabajar en montaje de eventos culturales en Santiago.

¿Buscas trabajo para este verano? ¿Tienes experiencia en iluminación, sonido y montaje de  eventos y resides en la zona de Santiago de Compostela?  ¡Esta es tu oportunidad! 
 
Tus funciones:
– Montaje de instalaciones en eventos principalmente en las especialidades de sonido, iluminación e imagen.
– Apoyo en el montaje de otras secciones.
Te ofrecemos:
– Contrato eventual según programación de eventos
– Incorporación a equipo multidisciplinar e integración en empresa líder del sector servicios especializada entre otras áreas en la gestión de actividades culturales y eventos
Buscamos:
– Persona con residencia en Santiago o cercanías
– Experiencia de al menos un año en el puesto.
– Formación para realización de  trabajos en alturas 
– Formación en la rama eléctrica, sonido, audiovisual etc
– Persona dinámica y activa
– Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Santiago según programación de eventos
 
Si crees que encajas en esta descripción, INSCRIBETE EN LA OFERTA, estamos deseando conocerte.
 
16 de abril 2021. Contrato en prácticas na CRTVG para reporteiro/a gráfico/a.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
23 de febreiro 2021. Contrato en prácticas na TVG para axudante de realización.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE