Menu Close

Bolsa de emprego

ofertas de emprego

09 de decembro 2021.   “Artista 2D / Ilustrador con cargo ao proxecto do videoxogo “Misión Azul”

O Centro de Investigación Mariña (CIM-UVigo) en colaboración co centro Atlanttic, no contexto do proxecto “Misión Azul – La investigación marina y el cambio climático”, financiado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación, convoca un proceso selectivo para a contratación dunha persoa Artista 2D/Ilustrador/a coas seguintes características:

REQUISITOS:

Ter cumpridos os dezaoito anos e non alcanzar a idade establecida, con carácter xeral, para a xubilación.
Ter capacidade funcional para o desempeño das tarefas do perfil solicitado.
Non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas.
Grao en Belas Artes, Título Superior de Deseño (con habilidades de ilustración) ou Técnico Superior en Ilustración
Outras titulacións: máis de 2 anos de experiencia laboral en ilustración demostrable de produtos interactivos

DESCRIPCIÓN:

Colaborar coa Dirección de Arte para a realización de assets necesarios para o xogo.
Participar na creación de conceptos de personaxes, escenarios e ítems.
Participar na creación e ilustración do arte promocional do xogo.
Traballar xunto con todo o equipo para a consecución exitosa do proxecto.
 

Descrición do contrato, valoración, contacto e prazo de recepción de solicitudes neste ENLACE

03 de decembro 2021.    “Técnico multimedia Sede central en A Coruña

A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia busca un /ha Técnico/a Audiovisual para incorporarse ao seu equipo en A Coruña.

REQUISITOS:

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior – Comunicación, Imagen y Sonido
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente: No Requerido

DESCRIPCIÓN:

Desarrollo de contenidos gráficos y material multimedia en los diferentes entornos y soportes para la entidad.
Elaborar el diseño gráfico de material de difusión (folletos, publicaciones, boletines…).
Redacción de contenidos
Realizar fotografías, edición y archivo.
Realizar video, edición, montaje y postproducción de video (doblajes y grabación de sonido y subtitulados).

Máis información neste ENLACE

18 de outubro 2021. Monitor/a para obradoiro de emprego para certificado de profesionalidade “Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos”

REQUISITOS:
 
-Titulación:
* Título de licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou título de graduado correspondente ou outros títulos equivalentes.
*Título de diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a, ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes.
 
*Técnico/a superior da familia profesional de imaxe e son
-Experiencia mínima de 12 meses na ocupación (Integrador/a multimedia audiovisual, desenvolvedor/a de produtos audiovisuais multimedia, grafista dixital, editor/a de contidos audiovisuais interactivos e non interactivos, desenvolvedor/a de aplicacións multimedia, axudante de realización en multimedia, técnico/a en sistemas multimedia e técnicxs en audiovisuais ou similares)

-Posuír competencia docente (CAP, Master formación profesorado, Certificado de profesionalidade de formador ocupacional, Certificado de profesionalidade de docencia da formación profesional para o emprego)
 
-Carnet de conducir B

Duración do contrato:12 meses a xornada completa
 
As solicitudes poderán presentarse a través do rexistro do concello ou a través da sede electrónica da entidade: www.ribadeo.gal.  Se a documentación se presentase a través do rexistro doutra administración deberá comunicarse  ao Concello por fax (982130975) correo electrónico (secretaria@ribadeo.org) ou por escrito aos efectos de poder coñecer tal presentación.

O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14 horas do día 28 de outubro

As bases están colgadas na Sede Electrónica do Concello de Ribadeo: https://ribadeo.sedelectronica.gal/board

 

28 de xuño 2021. Nova convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de auxiliar de programas na CRTVG
25 de xuño 2021. Convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de técnico/a de control de radio na Corporación Radio e Televisión de Galicia

09 de xuño 2021. Grupo EULEN selecciona un/a Técnico/a de Iluminación y Sonido  para trabajar en montaje de eventos culturales en Santiago.

¿Buscas trabajo para este verano? ¿Tienes experiencia en iluminación, sonido y montaje de  eventos y resides en la zona de Santiago de Compostela?  ¡Esta es tu oportunidad! 
 
Tus funciones:
– Montaje de instalaciones en eventos principalmente en las especialidades de sonido, iluminación e imagen.
– Apoyo en el montaje de otras secciones.
Te ofrecemos:
– Contrato eventual según programación de eventos
– Incorporación a equipo multidisciplinar e integración en empresa líder del sector servicios especializada entre otras áreas en la gestión de actividades culturales y eventos
Buscamos:
– Persona con residencia en Santiago o cercanías
– Experiencia de al menos un año en el puesto.
– Formación para realización de  trabajos en alturas 
– Formación en la rama eléctrica, sonido, audiovisual etc
– Persona dinámica y activa
– Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Santiago según programación de eventos
 
Si crees que encajas en esta descripción, INSCRIBETE EN LA OFERTA, estamos deseando conocerte.
 
16 de abril 2021. Contrato en prácticas na CRTVG para reporteiro/a gráfico/a.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
23 de febreiro 2021. Contrato en prácticas na TVG para axudante de realización.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
28 de xuño 2021. Nova convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de auxiliar de programas na CRTVG
25 de xuño 2021. Convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de técnico/a de control de radio na Corporación Radio e Televisión de Galicia

09 de xuño 2021. Grupo EULEN selecciona un/a Técnico/a de Iluminación y Sonido  para trabajar en montaje de eventos culturales en Santiago.

¿Buscas trabajo para este verano? ¿Tienes experiencia en iluminación, sonido y montaje de  eventos y resides en la zona de Santiago de Compostela?  ¡Esta es tu oportunidad! 
 
Tus funciones:
– Montaje de instalaciones en eventos principalmente en las especialidades de sonido, iluminación e imagen.
– Apoyo en el montaje de otras secciones.
Te ofrecemos:
– Contrato eventual según programación de eventos
– Incorporación a equipo multidisciplinar e integración en empresa líder del sector servicios especializada entre otras áreas en la gestión de actividades culturales y eventos
Buscamos:
– Persona con residencia en Santiago o cercanías
– Experiencia de al menos un año en el puesto.
– Formación para realización de  trabajos en alturas 
– Formación en la rama eléctrica, sonido, audiovisual etc
– Persona dinámica y activa
– Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Santiago según programación de eventos
 
Si crees que encajas en esta descripción, INSCRIBETE EN LA OFERTA, estamos deseando conocerte.
 
16 de abril 2021. Contrato en prácticas na CRTVG para reporteiro/a gráfico/a.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
23 de febreiro 2021. Contrato en prácticas na TVG para axudante de realización.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
28 de xuño 2021. Nova convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de auxiliar de programas na CRTVG
25 de xuño 2021. Convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de técnico/a de control de radio na Corporación Radio e Televisión de Galicia

09 de xuño 2021. Grupo EULEN selecciona un/a Técnico/a de Iluminación y Sonido  para trabajar en montaje de eventos culturales en Santiago.

¿Buscas trabajo para este verano? ¿Tienes experiencia en iluminación, sonido y montaje de  eventos y resides en la zona de Santiago de Compostela?  ¡Esta es tu oportunidad! 
 
Tus funciones:
– Montaje de instalaciones en eventos principalmente en las especialidades de sonido, iluminación e imagen.
– Apoyo en el montaje de otras secciones.
Te ofrecemos:
– Contrato eventual según programación de eventos
– Incorporación a equipo multidisciplinar e integración en empresa líder del sector servicios especializada entre otras áreas en la gestión de actividades culturales y eventos
Buscamos:
– Persona con residencia en Santiago o cercanías
– Experiencia de al menos un año en el puesto.
– Formación para realización de  trabajos en alturas 
– Formación en la rama eléctrica, sonido, audiovisual etc
– Persona dinámica y activa
– Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Santiago según programación de eventos
 
Si crees que encajas en esta descripción, INSCRIBETE EN LA OFERTA, estamos deseando conocerte.
 
16 de abril 2021. Contrato en prácticas na CRTVG para reporteiro/a gráfico/a.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
23 de febreiro 2021. Contrato en prácticas na TVG para axudante de realización.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
28 de xuño 2021. Nova convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de auxiliar de programas na CRTVG
25 de xuño 2021. Convocatoria de proba para a ampliación da listaxe de contratación temporal na categoría laboral de técnico/a de control de radio na Corporación Radio e Televisión de Galicia

09 de xuño 2021. Grupo EULEN selecciona un/a Técnico/a de Iluminación y Sonido  para trabajar en montaje de eventos culturales en Santiago.

¿Buscas trabajo para este verano? ¿Tienes experiencia en iluminación, sonido y montaje de  eventos y resides en la zona de Santiago de Compostela?  ¡Esta es tu oportunidad! 
 
Tus funciones:
– Montaje de instalaciones en eventos principalmente en las especialidades de sonido, iluminación e imagen.
– Apoyo en el montaje de otras secciones.
Te ofrecemos:
– Contrato eventual según programación de eventos
– Incorporación a equipo multidisciplinar e integración en empresa líder del sector servicios especializada entre otras áreas en la gestión de actividades culturales y eventos
Buscamos:
– Persona con residencia en Santiago o cercanías
– Experiencia de al menos un año en el puesto.
– Formación para realización de  trabajos en alturas 
– Formación en la rama eléctrica, sonido, audiovisual etc
– Persona dinámica y activa
– Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Santiago según programación de eventos
 
Si crees que encajas en esta descripción, INSCRIBETE EN LA OFERTA, estamos deseando conocerte.
 
16 de abril 2021. Contrato en prácticas na CRTVG para reporteiro/a gráfico/a.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE
 
23 de febreiro 2021. Contrato en prácticas na TVG para axudante de realización.
Pódese consultar a oferta no seguinte ENLACE