Menu Close

Calidade

Política de Calidade

A Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia, ten unha implicación eun compromiso claro coa calidade, como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

Certificación de Calidade

Contamos coa certificación de cumprimento da norma ISO 9001de xestión da calidade.

Guía do alumnado

Guía para os alumnado do centro

Guía do profesorado

Guía para docentes de nova incorporación

documentos e plans do centro
N.O.F.

Normas Organización Funcional

P.A.T.

Plan de Acción Titorial

PLAN DE IGUALDADE

Plan de Igualdade

PLAN DE CONVIVENCIA

Plan de Convivencia