Menú Cerrar

Calidade

O CENTRO > sobre nós | localización e horario  | organización | calidade |     ALUMNADO
Política de Calidade

Rede de Centros Integrados de FP de Galicia.

Certificación de Calidade

Certificación da norma ISO 9001:2015

carta de servizos

Departamento de Información e Información Profesional

NOF

Normas Organización e Funcionamento

Plan de Acción Titorial

Actuacións titoriais

PLAN DE IGUALDADE

Accións de promoción da igualdade

PLAN DIXITAL

Plan de competencia dixital

PLAN DE CONVIVENCIA

Actuacións de mellora de convivencia

Guía do alumnado

Guía para o alumnado do centro

Guía do profesorado

Guía para docentes de nova incorporación