Menu Close

Calidade

Política de Calidade

A Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia, ten unha implicación eun compromiso claro coa calidade, como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

Certificación de Calidade

Contamos coa certificación de cumprimento da norma ISO 9001de xestión da calidade.

Guía do alumnado

Guía para o alumnado do centro

Guía do profesorado

Guía para docentes de nova incorporación

documentos e plans do centro
N.O.F.

Normas Organización Funcional

P.A.T.

Plan de Acción Titorial

PLAN DE IGUALDADE

Plan de Igualdade

PLAN DE CONVIVENCIA

Plan de Convivencia