Menú Cerrar

Calidade

O CENTRO > sobre nós | localización e horario  | organización | calidade |   ORIENTACIÓN  ALUMNADO
Política de Calidade

Rede de Centros Integrados de FP de Galicia.

Certificación de Calidade

Certificación da norma ISO 9001:2015

carta de servizos

Dpt. de Información e Orientación Profesional

PLAN DE CONVIVENCIA

Actuacións de mellora de convivencia

PLAN DE IGUALDADE

Accións de promoción da igualdade

Plan de Acción Titorial

Actuacións titoriais

Plan de Atención á Diversidade

Actuacións e seguimentos.

PLAN DIXITAL

Plan de competencia dixital

NOF

Normas Organización e Funcionamento

Guía do profesorado

Guía para docentes de nova incorporación

Guía do alumnado

Guía para o alumnado do centro