Menú Cerrar

Calidade

O CENTRO > sobre nós | localización e horario  | organización | calidade |     ALUMNADO
Política de Calidade

A Rede de Centros Integrados de FP de Galicia, ten unha implicación e un compromiso coa calidade.

Certificación de Calidade

Contamos coa certificación de cumprimento da norma ISO 9001de xestión da calidade.

Guía do alumnado

Guía para o alumnado do centro

Guía do profesorado

Guía para docentes de nova incorporación

NOF

Normas Organización e Funcionamento

Plan de Acción Titorial

Actuacións titoriais

PLAN DE IGUALDADE

Accións de promoción da igualdade

PLAN DE CONVIVENCIA

Actuacións de mellora de convivencia

PLAN DIXITAL

Plan de competencia dixital