Menú Cerrar

Calidade

O CENTRO > sobre nós | localización e horario  | organización | calidade |     ALUMNADO
Política de Calidade

A Rede de Centros Integrados de FP de Galicia, ten unha implicación e un compromiso coa calidade, expresado na nosa Misión, Visión e Valores.

Certificación de Calidade

Contamos coa certificación de cumprimento da norma ISO 9001de xestión da calidade.

Guía do alumnado

Guía para o alumnado do centro

Guía do profesorado

Guía para docentes de nova incorporación

N.O.F.

Normas Organización Funcional

P.A.T.

Plan de Acción Titorial

PLAN DE IGUALDADE

Plan de Igualdade

PLAN DE CONVIVENCIA

Plan de Convivencia

PLAN DIXITAL

Plan de competencia dixital