Menú Cerrar

Matrícula – adxuntos

Matrícula FCT/PROXECTO - DECEMbRO 2023

PRAZO MATRÍCULA. Aberto desde o día 26 de febreiro ata o día 8 de marzo 2023
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA. Pode realizarse PRESENCIALMENTE no centro, ou pode realizarse ONLINE mediante o presente formulario, do cal recibirase copia no correo do solicitante.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
        * Fotocopia DNI, ambos lados no mesmo documento en PDF.
        * Resgardo do pago seguro escolar  menores de 28 anos en PDF (ver Instruccións)
        * Anexo I asinado para Ordinario (ver Instruccións)
        * Anexo II asinado para modular ou Distancia (ver Instruccións)

  IMPORTANTE: o Anexo I /Anexo II debe ir ASINADO.

FORMULARIO SOLICITUDE DE MATRÍCULA