Menu Close

Cultura Emprendedora

Emprendemento> cultura emprendedora | aula de emprendemento  |  viveiro de empresas

No CIFP Imaxe e Son foméntase o desenvolvimento do espírito emprendedor mediante numerosas actuacións.