Menú Cerrar

convocatoria de axudas ao alumnado dos cursos AFD

convocatoria de axudas ao alumnado dos cursos AFD para todas as persoas que cursaron ou están a cursar accións formativas na convocatoria actual. Así mesmo, esta Orde tamén se extende ás accións formativas do ano 2022.

A Orde do 21 de outubro de 2021 establece as bases reguladoras e s procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen
en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentesaos exercicios 2021 e 2022.

A información pódese consultar o   EXTRACTO DA ORDE      |      TEXTO COMPLETO DA ORDE