Menu Close

Categoría: O Centro

Enquisas do sxc

alumnado > documentos alumnado | enquisas calidade | act. complementarias | módulo FCT | DUAL | validación As enquisas á comunidade educativa empréganse no Sistema…

Calidade

Calidade

O CENTRO > historia | localización e horario  | organización | calidade |     ALUMNADO Certificación de Calidade Contamos coa certificación de cumprimento da norma ISO…

Organización

O CENTRO > historia | localización e horario  | organización | calidade Estrutura Organizativa do Centro equipo directivo DIRECTORIgnacio Romero Sánchez—VICEDIRECTORJosé A. Pérez Paris—SECRETARIOCésar Fernández…

O Centro

SOBRE NÓS Un pouco da nosa historiaInstalacións [ en breve ] LOCALIZACIÓN ContactoOnde estamosHorarios do centroCalendario escolar ORGANIZACIÓN Organización por áreas DepartamentosCoordinaciónsOrganigrama CALIDADE Sistema de…

Localización e horario

O CENTRO > historia | localización e horario | organización | calidade CIFP IMAXE E SON ESCOLA DE IMAXE E SON – EIS Someso 6,…

Historia

O CENTRO > historia | localización e horario  | organización | calidade A nosa historia 1991 ata hoxE A necesidade dunha Escola de Imaxe en…