Menu Close

Formación

CSIMS04 | Son | réxime ordinario

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD CSIMS04 – Son para audiovisuais e espectáculos Apréndese…

Oferta Formativa

No noso CIFP impartense todos os ciclos de grao superior da familia profesional de Imaxe e Son Réxime ORDINARIO ANIMACIÓNS 3D, xogos e contornos interactivos…

Produción | Réxime A Distancia

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD ZCSIMS01 | Produción de Audiovisuais e Espectáculos curso…