Menú Cerrar

Alumnos

Xornadas de presentación

O alumnado presentarse na entrada principal do centro e agardará a seren chamado polos/as seus titores/as.O uso de mascarilla é obrigatorio. Día 15 de setembro,…

módulo FCT

alumnado > documentos alumnado | enquisas calidade | act. complementarias | módulo FCT | DUAL | validación módulo fct contido en breve