Menú Cerrar

Aula de emprendemento

Emprendemento> cultura emprendedora | aula de emprendemento  |  viveiro de empresas

A Aula de emprendemento, de recente creación pola Consellería de Educación (curso 21-22), ten por función principal promover actividades específicas, enfocadas a unha formación concreta, con fortalecemento de temas particulares. Así, realízanse  seminarios sobre dereitos de autor ou patentes e se lle da especial relevancia ó tratamento da  discriminación por xénero  no sector audiovisual, mediante  o fomento da igualdade entre mulleres e homes coa realización de charlas de emprendedoras no sector do son, cámara, producción, realización e animación 3D, ou actividades que implican a todo o alumnado.