Menu Close

CSIMS03 | Animación

animacións 3D, xogos e contornos interactivos
 HORAS
Animación de elementos 2D e 3D
– UF1: preparación e cámaras, e efectos 3D
– UF 2: animación, rotoscopia e captura de movemento
292
Deseño, debuxo e modelaxe para animación
– UF 1: creación de personaxes e escenografía
– UF 2: narración da animación
267
Realización de proxectos multimedia interactivos
– UF1: interface e módulos de información
– UF 2: interactividade e secuenciación multimedia
187
Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D107
Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
 HORAS
Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D
– UF1: texturización 3D
– UF2: cor e iluminación
227
Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais
– UF 1: realización da montaxe de audiovisuais
– UF 2: realización da posprodución de audiovisuais
140
Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo123
Proxectos de xogos e contornos interactivos87
Empresa e iniciativa emprendedora53
  
Formación en centros de traballo FCT
384
Proxecto de animacións 3D, xogos e contornos interactivos26
Empregamos cookies exclusivamente con fins estatísticos internos que nos permitan mellorar o servizo que prestamos a través desta web. View more
Accept