Menú Cerrar

CSIMS03 | Animación | réxime ordinario

OFERTA FORMATIVA> animación | iluminación | produción | realización | son | modular | distancia | AFD
csims03 - animacións 3D, xogos e contornos interactivos
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP1087 . Animación de elementos 2D e 3D
– UF1: preparación e cámaras, e efectos 3D
– UF 2: animación, rotoscopia e captura de movemento
292
MP1086 . Deseño, debuxo e modelaxe para animación
– UF 1: creación de personaxes e escenografía
– UF 2: narración da animación
267
MP1090 . Realización de proxectos multimedia interactivos
– UF1: interface e módulos de información
– UF 2: interactividade e secuenciación multimedia
187
MP1085 . Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D107
MP1094 . Formación e orientación laboral
– UF1: prevención de riscos laborais.
– UF 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
107
CÓDIGO E NOME DO MÓDULOHORAS
MP1088 . Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D
– UF1: texturización 3D
– UF2: cor e iluminación
227
MP0907 .  Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais
– UF 1: realización da montaxe de audiovisuais
– UF 2: realización da posprodución de audiovisuais
140
MP1091 . Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo123
MP1089 . Proxectos de xogos e contornos interactivos87
MP1095 . Empresa e iniciativa emprendedora53
  
MP1092 . Formación en centros de traballo FCT
384
MP1093 . Proxecto de animacións 3D, xogos e contornos interactivos26