Menu Close

Matrícula fct/proxecto para alumnado que estivo matriculado no CIFP Imaxe e Son no curso 20-21

Por favor, lede con atención.
Estas instrucións soamente aplican ó alumnado que estivo matriculado no centro no curso 2020/2021

A documentación débese entregar TODA XUNTA, ben PRESENCIALMENTE, ben POR MAIL.

Non se poden mezclar os formatos entregar o anexo presencialmente e enviar o resgardo do pago do seguro por mail.

ORDINARIO 2º CURSO

Instrucións para:
   matrícula FCT/PROXECTO

PRESENCIAL MODULAR e distancia

Instrucións para:
   matrícula FCT/PROXECTO